Jakość potrzebuje jakości!
Inicjatywa kwartalnika naukowego "Zarządzanie Jakością".
 1. Współpraca
  Współpracy służą takie inicjatywy jak regionalne koła jakości, projekty, w tym projekt JASM, systemy elektronicznej wymiany informacji (Katalog Jakości), publikacje (Qlub, Teraz Jakość).
 2. Promocja
  Promocja poprzez jakość to m.in. bezpłatne znaki i nagrody jakości: Polski Medal Jakości, Jakość Godna Zaufania, oraz Godło Klubu i Certyfikat, który jest sygnowany przez czasopismo naukowe.
 3. Edukacja
  Edukacja to przede wszystkim prawie 40 bezpłatnych szkoleń (z oferty członkowskiej jednostek certyfikujących i firm konsultingowych) oraz zasoby Biblioteki Jakości (ponad 700 pozycji).
 4. Publikacje
  Rok 2017 to inauguracja miesięcznika "Qlub", dodatku konsumenckiego "Teraz Jakość", który dotychczas ukazywał się jako insert oraz pierwszej edycji "Polskiego Almanachu Jakości".
 5. Projekty
  Projekty to wewnętrzne przedsięwzięcia Klubu o charakterze ogólnopolskim. Najważniejsze z nich to: JASM (Japońska Akademia Szczupłego Myślenia) i POLSQA (dotyczący jakości życia).
 6. Inicjatywy
  Priorytetowe inicjatywy w roku 2017: powołanie Polskiej Fundacji Jakości, portal i aplikacja Agenda24 (a24.eu) portal promujący bezpłatne nagrody jakości: polskanagroda.pl.
Promujemy poprzez jakość
Eksperckie, bezpłatne znaki i nagrody jakości.
 1. Polski Medal Jakości
  Klasyczna, kapitularna nagroda jakości, której edycja krajowa jest poprzedzona edycjami regionalnymi. Uzyskanie nagrody już na poziomie regionalnym wymaga auditu.
 2. Jakość Godna Zaufania
  Znak rekomendacyjny stworzony na potrzeby producentów. Oprócz auditu i ankiety samooceny, dokonujemy także oceny produktu. Znak może być stosowany na opakowaniach wyrobów.
 3. Lider Jakości
  Program promocji jakości skierowany do placówek usługowych i handlowych udzielających członkom Polskiego Klubu Jakości rabatów i korzystających z pakietów wizualizacyjnych.
Więcej
Doskonalimy systemy zarządzania
Prawie 40 bezpłatnych szkoleń, dostęp do Biblioteki Jakości, koła jakości.
Wszystkie szkolenia oferowane członkom Klubu są szkoleniami bezpłatnymi. W zależności od rodzaju członkostwa, możliwe jest wykorzystanie (w okresie trwania członkostwa) od 1 do 6 szkoleń. Lista tematów szkoleń jest aktualizowana kwartalnie i dotyczy doskonalenia systemów zarządzania, popularnych standardów jak ISO (obecnie 8 norm) oraz Lean, Six Sigma i Kaizen. Zasoby Biblioteki Jakości to ponad 700 publikacji (artykuły, czasopisma) gromadzone i aktualizowane od roku 2005 przez kwartalnik naukowy "Zarządzanie Jakością". 
Więcej
Publikacje
Dlaczego Polski Klub Jakości?
Polski Klub Jakości jest największą organizacją jakościową w Polsce.
Nie stworzyliśmy kolejnej organizacji, która będzie towarzystwem wzajemnej adoracji. Nie zajmujemy się lobbingiem, polityką i wspieraniem urzędniczych koterii. Zajmujemy się wyłącznie jakością! Jakością systemów zarządzania i ich doskonaleniem, promocją poprzez jakość i budowaniem poprzez jakość marek firmowych i produktowych. Naszym motto jest cytat ojca jakości Williama Edwardsa Deminga: Jakość nie potrzebuje prestiżu. Jakość potrzebuje jakości! Stąd nie tworzymy kolejnej listy "Top 100", bo jakość jest tam gdzie jest satysfakcja klienta.
Więcej
Zaproszenie
Prawdziwą jakość budujemy nie dla siebie, ale dla naszych klientów.
Zapraszamy do lektury listu Prezydenta Polskiego Klubu Jakości, pani dr Krystyny Stephens, która od ponad dwudziestu lat zajmuje się
profesjonalnie systemami zarządzania – osobiście przeprowadziła ponad 12 000 audytów, weryfikując zgodność wdrożonych systemów m.in. z normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 22000 i PAS 99.
Więcej
Polska Fundacja Jakości
Już w 2017 zmienimy oblicze rynku konsumenckiego.
W celach Polskiego Klubu Jakości zapisano, iż jednym ze strategicznych zadań na lata 2017/2018 jest „Powołanie do życia Polskiej Fundacji Jakości (www.pfj.pl) jako najważniejszej niezależnej polskiej organizacji społecznej badającej i testującej jakość produktów, a tym samym będącej kluczowym elementem regulacji rynku konsumenckiego”.
Więcej
12 lat "Zarządzania Jakością"
Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.12.2015 r. kwartalnik naukowy "Zarządzanie Jakością" (ISSN: 1734-3534) otrzymał 3 punkty za publikacje naukowe. Wykaz czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym adnotacja figuruje (cześć B, pozycja 2069), znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – www.nauka.gov.pl.