„Zarządzanie Jakością” 2018 (51)

Ukazał się 51. numer czasopisma naukowego „Zarządzanie Jakością”. Jest to pierwszy numer, który ukazuje się w nowej rocznikowej formule.

Więcej