Promocja. Edukacja. Współpraca. Jakość.

Polski Instytut Jakości

www.pqi.institute

Zarządzanie Jakością

www.zj.edu.pl

Dane rejestracyjne Administratora

Polski Instytut Jakości sp. z o.o.
pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

NIP: 5272786342, REGON: 142396723

Kapitał zakładowy: 410 000,00 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000354044

Information in English
For further information, please
do not hesitate to contact us:

E: office@pkj.org.pl
T: +48 22 100 55 88

Adresy email

Sekretariat Klubu:

Dane teleadresowe
pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa

T: +48 22 100 55 55
F: +48 22 100 55 66

Formularz kontaktowy
W przypadku braku dostępu do skrzynki e-mail uprzejmie prosimy
o skorzystanie z formularza – czerwony przycisk z prawej strony.