Ukazał się 51. numer czasopisma naukowego „Zarządzanie Jakością”. Jest to pierwszy numer, który ukazuje się w nowej rocznikowej formule.

Czasopismo zawiera 29 publikacji, ma objętość 280 strona, a jego tematem przewodnim są  „Innowacje w jakości”.